About Us

บริษัท เอส.เค.คาร์.กรุ๊ป จำกัด ของเราส่วนมาก นิยมใช้รถเช่าสนามบินหาดใหญ่ ราคาถูก ประหยัด เช่น โตโยต้า วีออส เครื่อง 1 500 ซีซี เนื่องจากการสิ้นเปลืองน้ำมันมีน้อย การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ง่าย ห้องโดยสารกว้างขวางเป็นรถเช่าหาดใหญ่ที่นิยมใช้กันมาก แต่ก็ยังมีรถให้เลือกอีกหลายรุ่น สำหรับท่านที่ต้องการขอใบเสร็จรับเงิน เราได้จดทะเบียนบริษัทรถเช่าสนามบินหาดใหญ่ถูกต้อง เป็นนิติบุคคล ให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรามีตัวตนที่แน่นอนไม่มีการหลอกลวงใดๆ ทั้งสิ้น สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้

 

รถเช่าสนามบินหาดใหญ่
รถเช่าสนามบินหาดใหญ่
Call Now Button